Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Ο Λόγος του Θεού σαν φωτιά εξαγνίζει

 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε 
διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν.
(Ιω. ιε' 3)

Ο Κύριος δημιούργησε τον κόσμο διά του Λόγου Του· διά του Λόγου Του ανακαίνισε τον κόσμο· διά του Λόγου Του θεράπευσε ασθένειες· διά του Λόγου Του εξέβαλε πονηρά πνεύματα· διά του Λόγου Του γαλήνεψε θύελλες και ανέμους. Διά του αγίου Λόγου Του καθαρίζει μέχρι σήμερα τους ανθρώπους έτσι ώστε, κεκαθαρμένοι, να μπορούν να δώσουν άφθονους καρπούς. Τα κλήματα, όταν κλαδεύονται και καθαρίζονται, είναι δυνατά. Ο Λόγος του Κυρίου είναι δυνατός διότι εκπορεύεται από τον Παντοδύναμο. Τῷ λόγῳ τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν (Ψαλμ. λβ' 6). Ο Λόγος του Κυρίου είναι λαμπρός ως ο ήλιος· αλλά, όταν χρειαστεί, είναι διάπυρος ως ο ήλιος και κατακαίει όλα όσα εναντιώνονται στον Κύριο. Ο Λόγος του Κυρίου είναι γλυκύς σαν μέλι· αλλά, όταν χρειαστεί, είναι πικρός σαν φάρμακο. Ο Λόγος του Κυρίου είναι ευπρόσδεκτος, όπως ο φίλος που χτυπάει την πόρτα τότε που περισσότερο τον χρειαζόμαστε· αλλά, όταν χρειαστεί, ο Λόγος του Κυρίου είναι όπως ο κριτής που μας συλλαμβάνει εν αμαρτία και μας κρίνει χωρίς να δέχεται δικαιολογίες. Ο Λόγος του Κυρίου είναι αληθινός, δίκαιος, σοφός και ελεήμων, εξ ου και Παντοδύναμος. Κανένας και τίποτα, στον ουρανό ή στη γη, δεν μπορεί να Του αντιταχθεί. Ο ανθρώπινος λόγος -και αυτός έχει δύναμη, όταν είναι αληθινός, δίκαιος και ελεήμων. Όμως, όπως η ασθένεια μπορεί να εξαντλήσει και ν' αποδυναμώσει σε τέτοιο βαθμό έναν γίγαντα, ώστε αυτός να γίνει πιο ανίσχυρος κι από ένα παιδί, έτσι και τα ψεύδη, η αδικία, η παραφροσύνη και η αναλγησία μπορούν τόσο να αποδυναμώσουν τον λόγο ενός ανθρώπου που να γίνει ένα τίποτα, λήρος: μια αλεπού που φλυαρεί μπροστά στο φεγγάρι. Εκείνος που φείδεται των λόγων, τους σφυρηλατεί με καθαρό ασήμι. Αλλά όποιος ληρωδώς τους σπαταλά, αναμειγνύει το ασήμι με χώμα.

Ο Λόγος Σου, Κύριε, είναι ζωή και αλήθεια. Καθάρισέ μας με τον παντοδύναμο Λόγο Σου, όπως καθάρισες και τους αποστόλους Σου, έτσι ώστε να καρποφορήσουμε και πολλούς καρπούς να δώσουμε και να γίνουμε άξιοι της Βασιλείας Σου.

Ὅτι Σοὶ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμὴ καὶ προσκύνησις εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.


Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Ο πρόλογος της Αχρίδος: πνευματικό ημερολόγιο, Φεβρουάριος, εκδ. Άθως, σ.14-16.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...